mallerenga

divendres, 19 de novembre de 2010

ACTA DE L'ASSEMBLEA DE PARES I MARES DE L'ESCOLA

- celebrada el divendres, 22 d'octubre -

A Anglès a la classe de P3 de l'Escola FEDAC Vall dels Àngels , a les 21 h 30 min del dia 22/11/10, es celebra l'assemblea general de l'Associació de Pares i Mares d'alumnes , amb l'assistència de 18 persones i es tracten els següents assumptes:

1) Lectura i aprovació de l'acta anterior.

2) Valoració del curs 2009/2010:

* L'AMPA, subvenciona el 100% corresponent a l'activitat de la piscina, els cursets es fan per trimestres:

Curs de 3er i 4rt: 1er trimestre

Curs de 5é i 6é: 2n trimestre

Curs de 1er i 2n: 3er trimestre.

* Les activitats extraescolars que es varen fer durant el curs 2009/2010 varen ser:

Kung fu amb 9 alumnes.

Teatre amb 32 alumnes.

Anem de festa amb 17 alumnes.

Esports col·lectius amb 8 alumnes.

Informàtica amb 18 alumnes.

L'Activitat de bàsquet, es va anul·lar per no haver-hi suficients alumnes.

Per aquestes activitats és varen ingressar: 5.103,00€, es varen pagar: 9.301,33€, per tant el cost de l'AMPA va ser de: 4.198,33 €.

* Casal de Nadal: no és va poder fer per falta d'alumnes.

* Classes del mes de Juliol: Es va fer el mateix horari que l'any anterior de 09:00 a les 13:00, aquestes les varem subvencionar i s'hi varen apuntar 62 alumnes, després de pagar als professors i pagar 100,00€ a l'escola en concepte de fotocòpies i altres, L'AMPA va tenir un benefici de 130,00€.

* Aula d'informàtica: aquesta es va renovar en la seva totalitat, varem comprar 25 ordinadors i el seu cost va ser de: 5.513,48 €.

* Subvencions de l'AMPA a l'escola:

- El 50% del cost del taller de material reciclat que es va fer per Nadal ( l'altre part la va subvencionar el C.C de la selva).

- Tanca de l'hort.

- pintura del pati.

-Grup d'animació per la festa de la castanyada

-Bateig de la mascota Ric-Rac-Roc

- Material per els jocs corresponent a la festa de fi de curs.

* Curs d'informàtica: L'AMPA, va organitzar un curs d'informàtica per els pares dels alumnes, es varen fer 6 dies de classe amb una participació de 9 pares, aquests varen pagar 20€ per tot el curs, per tant es varen ingressar: 180,00 € i el cost va ser de 420,00 €, l'AMPA va aportar 240,00 €, la valoració del curset ha estat positiva tot i que s'esperava una major participació.

* Banc de Llibres:

S'ha fet una valoració sobre com ha anat el banc de llibres, les dificultats que vàrem tenir al principi , els socis del banc de llibres, són els socis de l'AMPA, per cada llibre deixat es pagaven 2,00 € i per cada llibre que deixàvem es feien pagar 5,00 €, tots els llibres que s'han deixat a través del banc de llibres, a final de curs s'han de tornar per el pròxim curs. Hi va haver-hi cursos en que la participació va ser molt alta i d'altres que no tant, per tal compensar-ho l'AMPA va invertir diners amb la compra de llibres nous, els quals s'han segellat i a final de curs s'han de tornar al banc.

Per tant de millorar el funcionament del banc de llibres, l'escola va cedir la gestió de la venda de llibres a l'AMPA, i aquesta va acordar aplicar un 10% de descompte als socis de l'AMPA que compressin els llibres a l'escola.

* Subvencions rebudes:

Generalitat: 430,00 €, per tal de poder cobrir les despeses de l'activitat extraescolar de teatre.

Ajuntament: 605,30 €, corresponent al 50% del 2n pagament de la subvenció per el curs 2008/2009.

* Membres de l'AMPA:

Presidenta: Sandra Vila

Vice presidenta: Neus Moreno

Secretària: Carme Salvans

Tresorera: M. Teresa Padín

Vocals: Manel Roura, Alfred Blasco, David Noguer, Maria Casadevall i José Maria Palacios.

Per aquest curs 2009/2010, és baixa la Maria Casadevall i s'incorporen com a vocals: la Sílvia Serradesantferm, la Dolors Carillo i la Sílvia Valls.

* Estat de Comptes:

Ingressos:

Subvenció ajuntament: 605,30 €

Subvenció Generalitat: 430,00 €

Quotes AMPA: 8.181,00 €

Activitats extraescolars: 5.103,00 €

Casal mes de Juliol: 6.230,00€

Curs informàtica per a pares: 180,00 €

Banc de Llibres: 705,00 €

Interessos Caixa de Girona: 1,70 ®

Despeses:

Donació Comissó de festes: 300,00 €

Activitat d'informàtica: 1.728,00€

Activitat anem de festa: 1.203,48€

Activitat de Teatre: 3.600,00€

Activitat de la piscina: 1.323,85 €

Activitat de Kung-Fu:870,00 €

Activitat Esports col·lectius: 576,00 €

Activitat Casal de Juliol:6.100,00 €

Curs informàtica pares:100,00 €

Manteniment aula d'informàtica: 5.513,48 €

Factures varies (papereria): 13,40 €

Inscripció entitats jurídiques: 11,00 €

Cartes certificades: 7,15 €

Devolució quotes AMPA: 540,00€

IRPF Caixa de Girona: 0,33 €

Comissions Caixa de Girona: 106,88 €

Així doncs, el resultat final és de: -877,57 €, que juntament amb el saldo inicial de la caixa de Girona de 18.993,95 €, més un efectiu de: 904,23 €, ens dona un saldo final amb data: 31/08/10 de: 18.073,76 €.

* Curs 2010/2011:

-L'AMPA continuarà subvencionant l'activitat de la piscina.

- Les activitats extra escolars per aquest curs seran:

Anem de festa amb 6 alumnes.

Esports col·lectius amb 10 alumnes.

Teatre amb 25 alumnes

Informàtica amb 30 alumnes

guitarra amb 9 alumnes

Funky amb 41 alumnes

L'activitat de Kung Fu s'ha anul·lat per falta d'alumnes, així doncs el total d'alumnes que fan activitats extra escolars són:121.

Pel que fa al pagament de la segona quota, aquesta és farà durant el mes de Febrer/11.

- Durant aquest curs l'AMPA oferirà:

Curs de dansa tribar fusió per les pares i mares dels alumnes així com la possibilitat de fer un curset d'Anglès i un altre d'informàtica.

Casal de Nadal per els alumnes

Casal d'idiomes: Juntament amb l'escola, aquest s'oferirà durant la primera setmana de Març, el preu serà aproximat de 50,00 € , des de l'AMPA s'intentarà subvencionar una part.

- La direcció de l'escola ens ha demanat la col·laboració per:

La compra d'un projector per a la pissarra digital.

Pagament de l'autobús per anar a la casa de colònies.

Hem adequat l'aula de música, per activitats extraescolars amb miralls i baüls.

-L'AMPA també subvencionarà el cost de la vetlladora per la diferència entre la subvenció que rep l'escola per part de la generalitat i el cost que li suposa a l'escola.

- Es proposa que les quotes de l'AMPA per aquest curs 2010/2011 siguin dues quotes de 27,00 € cada una d'elles, que es ferien efectives durant el mes de Novembre i el mes de març 2011, s'anul·la la quota familiar, tots els assistents hi estant d'acord, s'aprova per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES:

A) Una mare es queixa perqué els llibres de 1r i 2n no es poden reciclar, i que només es reciclen els de 3er.

B) Una mare ens presenta un queixa del tobogan que hi ha al pati petit, ja que el seu fill va caure enrere i es va donar un fort cop al cap, tots els membres assistents proposen demanar un pressupost per tal de col·locar un terra de goma o bé que es retiri el tobogan, es comentarà amb l'escola.

C) Una mare comenta que la quota mensual del menjador, és elevada, ja que si el nen no assisteix al menjador , s'ha de pagar sempre el mateix import, sense cap descompte. Es comentarà amb l'escola.

D) Una mare ens torna a proposar de fer una plantilla per els nens de P3,P4 i P5 que es queden al menjador, per tal de saber com han menjat i que aquest es pengi a la porta de ferro de l'escola., L'AMPA tornarà a donar la plantilla que es va fer l'any passat a l'escola .

E) Una mare ens comenta que per el pròxim curs, s'haurien de comprar més llibres nous, a que els que s'han reciclat aquest curs, no estaran en el mateix estat i algun d'ells no es podrà aprofitar.

F) Varies mares pregunten si a l'hora del pati del menjador, s' hi pot posar una altre monitora, ja que només n'hi ha una vigilant els nens, en Lluis Carreras, director de l'escola, ens informa que si és necessari una ajuda per vigilar-los, una germana de l'escola, els hi dona un cop de mà.

G) Una mare suggereix que la segona quota de les extraescolars, es cobri mitjançant entitat bancària, s'estudiarà la viabilitat de la proposta.

H) Es proposa que quan es faci alguna sortida , en el paper que es dona als alumnes hi figurin dos preus, un per els socis de l'AMPA amb un preu més econòmic i un altre preu més car per els no socis de l'AMPA.

Es finalitza la reunió a les 22h 15 minuts, jo com a secretària en dono fe, amb el vist i plau de la presidenta.Carme Salvans Sandra Vila

-Secretària- -Presidenta-

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada